Ako počítať duplikáty v Tabuľkách Google

Mnoho ľudí používa cloudové tabuľkové aplikácie, ako sú Tabuľky Google, na analýzu svojich údajov a bežne sa stretávajú s problémom duplicitných údajov. Duplicitné údaje znamenajú viacero inštancií presne tých istých údajov, pričom by mala existovať iba jedna inštancia.

Ako počítať duplikáty v Tabuľkách Google

Niekedy je odstránenie týchto duplikátov nevyhnutné na spracovanie údajov v tabuľke, ale inokedy jednoducho chceme vedieť, koľkokrát je konkrétna hodnota duplikovaná v našich údajoch.

V tomto článku vám ukážem niekoľko rôznych spôsobov, ako spočítať duplikáty v Tabuľkách Google a ako ich odstrániť.

Ako počítať duplikáty v Tabuľkách Google

Na počítanie a odstránenie duplikátov v Tabuľkách Google môžete použiť niekoľko metód.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako môžete na splnenie tejto úlohy použiť funkcie COUNTIF, COUNT a COUNTA alebo doplnok Power Tools.

Počítajte duplikáty pomocou COUNTIF

COUNTIF je relatívne základná funkcia Tabuliek Google, ktorá počíta bunky obsahujúce čísla alebo text na základe špecifikovanej podmienky. Syntax je jednoduchá; stačí zadať rozsah buniek a kritérium, pre ktoré sa majú bunky počítať. Funkciu COUNTIF môžete zadať do lišty fx so syntaxou:=COUNTIF(rozsah, kritérium).’

Najprv si vytvorte tabuľku s nejakými fiktívnymi údajmi, ktoré môžeme zahrnúť do funkcie COUNTIF. Otvorte prázdnu tabuľku v Tabuľkách Google a do rozsahu buniek A2:A7 zadajte hodnoty „450“, „350“, „560“, „450“, „350“ a „245“.

Vaša tabuľka by potom mala byť presne rovnaká ako tabuľka zobrazená priamo nižšie:

Ak chcete do tabuľky pridať funkciu COUNTIF, vyberte bunku B9 a kliknite na panel fx. Zadajte '=COUNTIF(A2:A7; “450”)‘ na lište fx a stlačením klávesu Return pridajte funkciu do bunky. Bunka B9 bude teraz obsahovať hodnotu 2. Ako taká počíta dve duplicitné hodnoty „450“ v rámci rozsahu buniek A2:A7.

COUNTIF počíta aj duplicitné textové reťazce. Stačí nahradiť číselné kritérium funkcie textom.

Zadajte napríklad „textový reťazec“ do buniek A8 a A9 tabuľky. Potom zadajte funkciu „=COUNTIF(A2:A9, “textový reťazec”)“ v bunke B10.

B10 potom spočíta dve bunky, ktoré obsahujú duplicitný text, ako na snímke nižšie:

Do tabuľky môžete pridať aj vzorec, ktorý počíta viacero duplicitných hodnôt v rámci jedného rozsahu buniek. Tento vzorec spája dve alebo viac funkcií COUNTIF.

Ako príklad zadajte vzorec „=COUNTIF(A2:A7; “450”)+COUNTIF(A2:A7; “350”)“ v bunke B11. Toto započítava duplicitné čísla „450“ aj „350“ v stĺpci A. Výsledkom je, že B11 vráti hodnotu 4 ako na snímke priamo nižšie.

Počítajte duplikáty pomocou COUNT a COUNTA

COUNT je ďalšia funkcia, ktorá dokáže počítať duplicitné hodnoty v rozsahoch buniek tabuľky. Do tejto funkcie však môžete zahrnúť iba rozsahy buniek. Počítanie ako také nie je príliš dobré, keď máte hárky s duplicitnými hodnotami roztrúsenými v mnohých samostatných rozsahoch buniek v stĺpcoch alebo riadkoch. Táto funkcia je oveľa efektívnejšia na počítanie duplikátov, keď zoraďujete údaje do riadkov a stĺpcov.

Kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca A v tabuľke Tabuľky a vyberte položku Triediť list A-Z možnosť. Tým sa usporiadajú bunky stĺpcov v číselnom poradí s najnižšími číslami hore a najvyššími hodnotami dole, ako na snímke priamo pod. Tým sa tiež zoskupia všetky duplicitné hodnoty v rámci rozsahov jednej bunky.

Teraz stačí zadať odkaz na jednu bunku do funkcie COUNT, aby sa spočítali všetky duplicitné hodnoty v rozsahu.

Zadajte napríklad „=POČET(A2:A3)“ v bunke B12 tabuľky Tabuľky. Funkcia COUNT B12 potom vráti hodnotu 2, čo je počet duplikátov v rozsahu A2:A3.

The Triediť list A-Z možnosť tiež zoskupuje duplicitný text do riadkov a stĺpcov v rámci rozsahov s jednou bunkou. Funkcia COUNT však funguje iba pre číselné údaje.

V prípade duplicitného textu pridajte namiesto toho do tabuľky funkciu COUNTA. Ako príklad zadajte „=COUNTA(A7:A8)“ v B13 vašej tabuľky, ktorá spočíta duplicitné bunky textového reťazca, ako je uvedené nižšie.

Spočítajte všetky duplikáty pomocou elektrického náradia

Power Tools je doplnok Tabuliek Google, ktorý obsahuje množstvo užitočných nástrojov. Môžete si ho stiahnuť z tejto stránky.

Elektrické náradie obsahuje a Odstráňte duplikáty možnosť, ktorá dokáže nájsť všetky duplicitné hodnoty a text vo vybratom rozsahu buniek. Ako taký môžete tento nástroj použiť na počítanie všetkého duplicitného obsahu buniek vo vybranom stĺpci alebo riadku.

Otvorte funkciu Dedupe and Compare v Power Tools výberom Elektrické náradie z Doplnky rozbaľovacej ponuky a potom výberom položky Odstrániť a porovnať možnosť.

Kliknutím na tlačidlo odkazu na bunku vyberte rozsah buniek A1:A8 a stlačte tlačidlo OK možnosť. Kliknite Ďalšie a vyberte Duplikáty + 1. výskyty možnosť.

Kliknite na Ďalšie opätovným stlačením tlačidla otvoríte možnosti zobrazené priamo nižšie. Tam začiarknite možnosti stĺpca a potom kliknite Ďalšie znova.

Vyberte Pridajte stĺpec stavu prepínač, ktorý do tabuľky pridá nový stĺpec zvýrazňujúci duplicitné hodnoty. Existuje tiež a Farba výplne možnosť, ktorú môžete vybrať na zvýraznenie duplicitných buniek farbami. Keď stlačíte tlačidlo Skončiť Doplnok vám povie, koľko duplikátov je vo vybranom rozsahu buniek.

Doplnok počíta všetkých šesť duplikátov v rozsahu buniek tabuľky. To zahŕňa niekoľko hodnôt „350“ a „450“ a bunky textového reťazca. Váš hárok bude tiež obsahovať nový stĺpec B so zvýraznením riadkov A s duplikátmi, ako je znázornené nižšie.

Záverečné myšlienky

Zaobchádzanie s duplicitnými údajmi v Tabuľkách Google môže byť zložité. avšak pomocou funkcií uvedených vyššie alebo doplnku, akým je napríklad Power Tools, je vyhľadávanie, analýza a odstraňovanie duplicitných údajov rýchle a jednoduché.

Ak vám tento článok pomohol, možno sa vám bude páčiť aj tento článok TechJunkie o tom, ako získať absolútnu hodnotu v Tabuľkách Google. Ak máte nejaké tipy a triky pre Tabuľky Google, uverejnite ich v komentároch nižšie.