Ako pridať súbory a priečinky do ponuky Štart systému Windows 10

Táto príručka TechJunkie sa týkala toho, ako si môžete prispôsobiť ponuku Štart systému Windows 10. Okrem pridávania nových dlaždíc môžete do zoznamu Všetky aplikácie v ponuke pridať aj nové skratky priečinkov a súborov. Takto môžete pridať nové skratky pre súbory a priečinky do ponuky Štart systému Windows 10.

Ako pridať súbory a priečinky do ponuky Štart systému Windows 10

Najprv otvorte Prieskumník súborov. Potom prejdite na nasledujúcu cestu k priečinku alebo umiestnenie: C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramy. Tým sa otvorí priečinok Programy ponuky Štart v Prieskumníkovi súborov, ako je uvedené nižšie.

priečinok ponuky štart

Ak chcete pridať priečinok do ponuky Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte položku Nový >Skratka. To potom otvorí okno v zábere priamo pod ním. Vyberte Prehľadávať, vyberte priečinok, ktorý chcete pridať do ponuky Štart, stlačte Ďalšie a potom Skončiť.

priečinok ponuky štart2

Teraz by ste mali pretiahnuť odkaz na priečinok na pracovnej ploche do priečinka Programy ponuky Štart (nie do podpriečinka v priečinku) otvorte v Prieskumníkovi súborov tak, že ho vyberiete a podržíte ľavé tlačidlo myši. Potom sa môže zobraziť okno Destination Access Folder Denied. Ak je to tak, stlačte ďalej v tomto okne presuňte priečinok do ponuky Štart.

Potom, keď kliknete na ponuku Štart a Všetky aplikácie, mali by ste nájsť priečinok uvedený v indexe. Vedľa neho bude Nové, aby sa ešte viac zdôraznilo, že ide o novú položku ponuky Štart.

priečinok ponuky štart3

Ak chcete pridať nový súbor alebo dokument, skratku do ponuky Štart, mali by ste kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor v Prieskumníkovi, aby sa otvorila jeho kontextová ponuka. Potom vyberte Kopírovať z menu. Otvor C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramy znova priečinok a stlačte tlačidlo Prilepiť skratku možnosť na paneli s nástrojmi.

Keď to stlačíte, môže sa uviesť: „Systém Windows tu nemôže vytvoriť odkaz.“ Ak je to tak, stlačte tlačidlo Áno namiesto toho umiestnite odkaz na pracovnú plochu. Potom presuňte túto skratku z pracovnej plochy do priečinka Programy ponuky Štart v Prieskumníkovi súborov. Tým sa do ponuky Štart pridá nová skratka dokumentu, ako je uvedené nižšie.

priečinok ponuky štart4

Takto môžete pridať nové skratky priečinkov a súborov do zoznamu Všetky aplikácie v ponuke Štart. Potom môžete rýchlo otvárať najdôležitejšie priečinky a súbory z ponuky Štart namiesto Prieskumníka.